Donnerstag, 29. September 2011

Hendrik Meurkens Samba Jazz Quartett; jazz-syndikat Saarbrücken; September 2011H. M. Samba Jazz Quartett
Hendrik Meurkens vib, harm


Rolf Zielke p


Guilherme Castro b


Zito Fereirra dr, perc


  • Fotos: Copyright W. Gehring